Prezentacja nowoczesnego programu nauczania matematyki będzie przedmiotem II Radomskiej Konferencji GeoGebry zaplanowanej na 10 grudnia 2016 roku. Organizatorem wydarzenia jest MSCDN Wydział w Radomiu we współpracy z Katedrą Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego. Patronat nad konferencją objęło Warszawskie Centrum Geogebry.

Czytaj więcej...

00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9, tel. 22 536 60 00, faks 22 536 60 01