Skuteczne metody i formy pracy pozwalające na eliminowanie trudnych zachowań uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera będą przedmiotem konferencji: Od diagnozy do edukacji i terapii – dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole, która w najbliższy czwartek odbędzie się w Szydłowcu.

Konferencję organizuje szydłowiecki zespół doradców współpracujących z MSCDN Wydział w Radomiu. W programie zaplanowano miedzy innymi wprowadzenie do charakterystyki zaburzenia, obecny stan badań nad problemem, prezentację pracy terapeuty cienia oraz bazę dobrych praktyk. Wśród prelegentów będą: Marian Frąk – wiceprezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Radomiu, Elżbieta Szymańska – Dyrektor PPP w Szydłowcu oraz nauczyciele praktycy, terapeuci. Konferencję objął patronatem Starosta Szydłowiecki

Miejsce realizacji: Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK, Szydłowiec, ul. Sowińskiego 1

Termin: 24 listopada 2016 r., godz. 15:00 - 19:00

 

Zapraszamy

00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9, tel. 22 536 60 00, faks 22 536 60 01