Ośrodki doskonalenia nauczycieli w Radomiu, MSCDN i RODoN, zaproszone przez Muzeum Jacka Malczewskiego zorganizowały konferencję interdyscyplinarną związaną z najnowszą wystawą poświęconą ceremoniałom pogrzebowym w różnych kulturach i minionych wiekach.

 

 

Uznając tematykę za sprzyjającą refleksji listopadowej i doceniając uniwersalność tematu, pracownicy MSCDN i RODoN zorganizowali w przestrzeni muzeum konferencję połączoną ze zwiedzaniem wystawy i warsztatami metodycznymi dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Z ramienia MSCDN wydarzenie koordynowała Anna Równy, która przygotowała również warsztat dla nauczycieli języka polskiego, wiedzy o kulturze, katechetów i wychowawców. Pokazała możliwości wykorzystania dzieł malarskich i innych eksponatów wspomnianej wystawy w pracy dydaktyczno-wychowawczej, zwracając szczególną uwagę na zagadnienie: wychowanie do wartości. Doradcy metodyczni RODoN: Joanna Siemiątkowska, Agnieszka Rdzanek i Beata Majewska przeprowadziły seminaria tematyczne dla nauczycieli sztuki, muzyki, historii i biologii.

Głównym celem konferencji była aktywizacja kulturalna środowiska szkolnego i promocja nowej wielowątkowej wystawy otwartej dla zwiedzających 4 listopada 2016 r. w Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Można ją oglądać do 30 kwietnia 2017 roku.

 

00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9, tel. 22 536 60 00, faks 22 536 60 01