W Roku H. Sienkiewicza, 28 listopada 2016 r. w ostrołęckim Wydziale MSCDN odbyła się konferencja na temat Rok H. Sienkiewicza: Mądrość twórcy i geniusz jego pisarstwa. Podczas spotkania z nauczycielami prof. Janusz Rohoziński oraz dr Beata Nowakowska przybliżyli słuchaczom istotę polemiki związanej z „cudem narracji” noblisty oraz aspekt zastosowanej stylizacji w powieściach historycznych Litwosa.

 

Po części konferencyjnej nauczyciele uczestniczyli w dwóch seminariach. Dr Agnieszka Kruszyńska dyskutowała z uczestnikami na temat tajemnicy popularności H. Sienkiewicza. Omówiła zagadnienia związane z kontekstem historycznym i literackim w jego twórczości. Zwróciła uwagę na liczne ekranizacje powieści historycznych jako gatunku, nowe zjawisko współczesne – popularną powieść historyczną E. Cherezińskiej o czasach Piastów oraz na wygasający nurt powieści historycznej dla dzieci. Pani I. Krzemińska zaproponowała udział w seminarium na temat Nowe pomysły na „stare” lektury. Wspólnie z nauczycielami rozważała omawianie powieści H. Sienkiewicza w nowym świetle: w odniesieniu do realiów współczesnego świata, zainteresowań uczniów, współczesnych kontekstów muzycznych, teatralnych, kultury popularnej.

Uczestnicy byli bardzo zainteresowani przedstawianymi treściami, z uwagą i wnikliwością przysłuchiwali się wystąpieniom. Konferencję zorganizowała Iwona Krzemińska, nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Ostrołęce.

 

00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9, tel. 22 536 60 00, faks 22 536 60 01