Jak uczyć o szacunku do koleżanek i kolegów – co działa, co nie działa, a co szkodzi w profilaktyce przemocy rówieśniczej to tytuł konferencji, która odbyła się 22 listopada 2016 r. w MSCDN Wydział w Ostrołęce. Uczestnicy spotkania rozmawiali o typach agresji rówieśniczej w kontekście aspektu rozwojowego, rozwiązaniach, które należy stosować w nowym zespole klasowym, bullyingu – jak na niego reagować.

 

Cennym elementem konferencji były odwołania do licznych przykładów, doświadczeń, które pomogą nauczycielom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji w szkole.

Prelegentem był prof. Jacek Pyżalski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencję zorganizowała i poprowadziła Katarzyna Małkowska – Gąska, nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Ostrołęce.

 

00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9, tel. 22 536 60 00, faks 22 536 60 01