Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Warszawie wraz z głównym partnerem konkursu Wydawnictwem Nowa Era zapraszają młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa mazowieckiego do udziału z Mazowieckim Konkursie wiedzy realioznawczej o krajach niemieckiego obszaru językowego „Dreimal Deutsch“ V edycja.

Plakat informacyjny

Regulamin konkursu

00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9, tel. 22 536 60 00, faks 22 536 60 01