W ciechanowskim Wydziale MSCDN zorganizowano niezwykłe spotkanie podsumowujące konkurs „Zawody matematyczne” realizowany w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki „Projektowanie pracy ucznia uzdolnionego matematycznie”. Uczniowie mogli wykazać sie logicznym myśleniem i wiedzą w takich konkurencjach jak "Przelewanie i przesypywanie" lub "Bieg sztafetowy...".

Organizatorką i pomysłodawcą sieci dla nauczycieli matematyki jest Monika Jonczak – nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Ciechanowie. W rozgrywkach uczestniczyli uczniowie - pasjonaci matematyki oraz nauczyciele biorący udział w sieci współpracy i samokształcenia. Do konkursu zgłosiły się reprezentacje ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mławie, Szkoły Podstawowej w Krasnem, Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie, Szkoły Podstawowej w Siemiątkowie, Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Ciechanowie, Społecznego Gimnazjum STO w Ciechanowie, Gimnazjum w Szreńsku oraz Gimnazjum nr 3 w Ciechanowie.

Zawody miały charakter rozgrywek drużynowych, a skład zespołów wyłoniono losowo, różnicując je pod względem wiekowym. Zadania drużynowe, poprzedzone integracją zespołów, odbywały się w następujących konkurencjach: Pociąg zadaniowy, Przelewanie i przesypywanie, Gry logiczne, Bieg sztafetowy - obliczanie prędkości i przeliczanie w różnych jednostkach, Rysowanie wytyczonego terenu w skali. Za przygotowanie zadań konkursowych odpowiedzialne były: Jolanta Luciszewska, Anna Więckowska, Katarzyna Przybylska, Monika Rojek, Justyna Bohdan, Aneta Kapusta, Urszula Rembecka, Iwona Brulińska i Joanna Wiśniewska oraz Dariusz Mossakowski.

Wszystkie zespoły z wielkim zaangażowaniem rozwiązywały postawione przed nimi zadania, a ich dobór mobilizował drużyny do efektywnej współpracy. Podsumowując zawody wyłoniono zdobywców I, II i III miejsc w klasyfikacji drużynowej oraz przyznano wyróżnienia wszystkim pozostałym drużynom. Radość z podejmowania wysiłku umysłowego, wspólna praca i elementy rywalizacji przyniosły uczestnikom satysfakcję i zadowolenie. Organizacja konkursu rozbudziła potrzebę kolejnych edycji, by wspierać uzdolnienia matematyczne uczniów oraz angażować nauczycieli do poszerzania oferty edukacyjnej.

 

00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9, tel. 22 536 60 00, faks 22 536 60 01