1124 uczniów, 119 nauczycieli, 521 rodziców z 4 gimnazjów i 7 szkół podstawowych powiatu radomskiego zakończyło barwną konferencją, realizowany od września 2016 do maja 2017 roku projekt Promujemy czytanie.

W słomianych spódniczkach, z czarnymi puklami na głowie i skórą zabarwioną na hebanowy brąz - tak bohaterowie spotkania, czyli uczniowie uczestniczący w projekcie, zaprezentowali efekty swoich całorocznych działań. Afrykańskie klimaty "na deskach" sali radomskiego Wydziału MSCDN pojawiły się w związku z inscenizowanym fragmentem powieści "W pustyni i w Puszczy". Młodzi aktorzy, podobnie jak ich koledzy, przez dziewięć miesięcy solidnie realizowali założone cele - rozwijanie kompetencji i nawyków czytelniczych oraz promowanie i upowszechnianie czytelnictwa, a występ był ukoronowaniem i zwieńczeniem wszystkich zaplanowanych działań.

Zadania projektowe wpisały się w wieloletni Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Służyły wspomaganiu rozwoju szkół, realizowanemu przez uprawnione do tego podmioty – placówkę doskonalenia nauczycieli (MSCDN Wydział w Radomiu – lider) oraz bibliotekę pedagogiczną (Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu – Partner). Angażowały też rodziców – naturalnych partnerów i sojuszników szkoły.

Poprzedzone diagnozą stanu czytelnictwa i badaniem potrzeb w tym zakresie (1617 respondentów: 897 uczniów, 107 nauczycieli, 613 rodziców) działania obejmowały cztery komponenty: edukację czytelniczą nauczycieli, zajęcia z uczniami, sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli oraz Szkolne Centra Czytelnictwa.

Uczniowie na godzinach wychowawczych (cykl 4 lekcji ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji czytelniczych z wykorzystaniem narzędzi TIK) doświadczali, między innymi, metody dialogu z bohaterem, gawędy o książce, tworzenia hipertekstu. Czytali i próbowali pisać książki wykorzystując narzędzia sieciowe, poznawali wpływ czytania na pracę mózgu. Zajęcia realizowane były na podstawie scenariuszy opracowanych przez nauczycieli podczas 15 – godzinnego szkolenia: Rozwijanie kompetencji czytelniczych w procesie samodzielnego uczenia się.

Z kolei w Szkolnych Centrach Czytelnictwa uczniowie zrealizowali projekt czytelniczy: Spotkanie z Sienkiewiczem oraz trzy działania: Konkurs pięknego czytania, Booktalking i Oceń książkę. W działania te włączeni byli rodzice oraz lokalne biblioteki.

Istotnym wsparciem dla projektu były sieci współpracy i samokształcenia, w których 43 nauczycieli, tworzących Szkolne Zespoły Projektowe wymieniało doświadczenia oraz dobre praktyki tworzenia nowych rozwiązań na rzecz rozwijania kompetencji i nawyków czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

 

 

00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9, tel. 22 536 60 00, faks 22 536 60 01