Zapraszamy nauczycieli oraz uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie literackim "Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony". Nauczycieli pragniemy zachęcić do wspierania działań  swoich  podopiecznych, a samych uczniów do twórczych wysiłków w stworzeniu prac literackich o zwykłym i niezłomnym  bohaterze  dawnych czasów...

Działania organizatorów mają na celu ukazanie Rotmistrza jako wzoru do naśladowania dla świata poszukującego wartości, bohatera wiernego ideałom, które realizował poprzez swoje czyny, służył ludziom, żył z godnością.”

MSCDN w Warszawie promuje  przedsięwzięcie i współpracuje z organizatorami konkursu tj. Fundacją GDZIE i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Polonistów. Zapraszamy do lektury skierowanego do Państwa listu  organizatorów oraz  harmonogramu i regulaminu Konkursu Literackiego.

 

LIST ORGANIZATORÓW

REGULAMIN KONKURSU

 

Szczegółowych informacji udziela Marta Choroszczyńska – nauczyciel konsultant MSCDN, nr tel. 22 536 60 81

00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9, tel. 22 536 60 00, faks 22 536 60 01