• Konkursy przedmiotowe
  Konkursy przedmiotowe

  Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli będzie w roku szkolnym 2018/2019 organizatorem trzynastu konkursów przedmiotowych: język polski, historia, biologia, chemia, fizyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski, język hiszpański.

  Czytaj więcej...
 • Meritum
  Meritum

  Kwartalnik MERITUM jest redagowany przez zespół nauczycieli konsultantów Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z pracownikami Ośœrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów.

  W każdym numerze prezentujemy wyniki badań, najnowsze metody i techniki nauczania, ciekawe projekty edukacyjne i innowacyjne rozwiązania.

  Czytaj więcej...
A A A

Efektem Konkursu będzie wyłonienie laureatów oraz przyznanie tytułu: Opiekun Stypendysty Roku 2017/2018 nauczycielom, którzy poprzez swoje zaangażowanie i innowacyjne podejście do realizacji projektów edukacyjnych w ramach Indywidualnych Planów Rozwoju Edukacyjnego/Zawodowego Uczniów mogą być wzorem nauczyciela sprawującego opiekę nad szczególnie uzdolnionym stypendystą w ramach realizowanych projektów stypendialnych.

Regulamin konkursu dostępny będzie w siedzibie Organizatora Konkursu, na stronach internetowych projektów oraz na stronie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zwanego dalej: „MSCDN”:

https://www5.oeiizk.waw.pl/stypendia,

https://www5.oeiizk.waw.pl/stypendiazawodowe,

http://warszawa.mscdn.pl/

Załączniki:

Komunikat na strone 

Załącznik do uchwaly - Regulamin

Załącznik nr 1 - Formularz konkursowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie